ปลาหมึกดองญี่ปุ่น shiokara

ในวันที่ผู้ดูแลเรื่องอาหารการกินติดภารกิจ คนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเอง เมนูวันนี้เอาไว้กินเล่นๆ แต่เห็นคนญี »

How to remote access to your Raspberry Pi

Know how มักจะมาพร้อมกับความต้องการเสมอ มีความจำเป็นต้องทำอะไรบางอย่างกับ Raspbery Pi ที่อยู่ใน Network ที่สามารถออก Internet ได้แต่ไม่ได้ »

Sublime Text Power User

Following Sublime Text Power User Talk by Wes Bos Open any file command + P Goto function, method, selector command + R Multiple Carets command + click or command »